Opening brouwseizoen

Opening brouwseizoen

Op vrijdag 21 september hebben de bierbrouwers van Entre-les-Collines hun brouwseizoen 2018-2019 geopend.

Op deze avond ontvingen de 14 geslaagde cursisten van het vorig seizoen hun welverdiende brouwerscertificaat.
Jammer is dat een drietal leden hun lidmaatschap van elc moesten intrekken vanwege hun drukke werkverplichtingen. Daar staat echter tegenover dat we in het te starten brouwseizoen maar liefst 6 cursisten mogen begroeten.
Het jaarprogramma 2018-2019 werd na enkele opmerkingen door alle aanwezigen vastgesteld. Deze definitieve versie zal worden rondgemaild, maat is ook op onze site te vinden.

Inmiddels hebben de leden hun moutbestelling opgehaald. De goede samenwerking met Pascal De Wijnmaker in Swier wordt zeer op prijs gesteld
en nodigt uit voor komend seizoen dit weer zo te organiseren.

Op 2 september j.l. was ELC aanwezig op de jaarmarkt te Meerssen.
Onze presentatie leverde enkele nieuwe cursisten op.
Voor een komend jaar is het echter wenselijk om onze kraam op een wat centraler plek te plaatsen en te zorgen voor wat meer uitstraling.
Een brouwdemonstratie is daarbij eigenlijk een “must” om het publiek goed met onze hobby  kennis te laten maken; hiervoor is echter de beschikking over stromend water  noodzaak.
We verwachten dat dit bij deelname aan de St. Hubertusmarkt te Gulpen op 3 november a.s. weer goed geregeld is.
Dank voor de ELC-leden die onze kraam hebben bemand!

De avond werd besloten met een lezing over het gebruik van de refractometer en de hydrometer (dompelaar) om het soortelijk gewicht (sg) of liever: de soortelijke massa (sm) goed te kunnen meten. Deze werd door collega Jack Boumans m.b.v. een PowerPoint goed voorbereid.

Duidelijk werd dat m.n. de refractometer voor méér doeleinden kan worden gebruikt dan alleen bij het brouwproces tot aan de eerste gisting! Voor gebruik tijdens of na het gistingsproces zijn er rekenformules beschikbaar, maar wie deze wil omzeilen kan gebruik maken van omrekentabellen die via internet te vinden zijn.

Met deze lezing, onder het genot van enkele biertjes van clubgenoten, werd de avond besloten.
Dank ook aan degenen die een handje uit de mouwen staken bij het opruimen en de afwas!

 

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.

Comments are closed.