“Meesterproef”: het brouwen van het eerste eigen bier! (Brouwdag 16 februari 2019)

 

“Meesterproef”: het brouwen van het eerste eigen bier!

Brouwdag 16 februari 2019

Deze zaterdag was op het voorplein van hoeve Rott te Vijlen een belangrijke bijeenkomst:

onze cursisten moesten aan de slag met hun “meesterproef”: het brouwen van het eerste eigen bier!

Vooraf werden tijdens een cursusavond de recepten voorbereid en de ontbrekende ingrediënten werden centraal ingekocht. Dat leidde al tot een eerste aanpassing: niet alles was tijdig leverbaar. Maar geen probleem: snel werden vervangende hopsoorten gevonden, die de kwaliteit van de te maken bieren niet hebben beïnvloed. Bovendien waren de adviezen van cursusleider Niels en enkele wat meer ervaren brouwers een goede hulp.

Met twee elektrische ketels en twee gasinstallaties gingen we rond 9.30 uur aan de slag. Eerst werd er bij toerbeurt geschroot, waarna voorspoedig gemaischt kon worden. Nieuwsgierig werd bij elkaar de neus in de ketel gestoken, om te zien hoe met drie verschillende maischschema’s gewerkt werd. Hierna was het filteren en spoelen aan de beurt. In spanning werd m.b.v. de refractometers het sg gecontroleerd, maar alle metingen verliepen nagenoeg volgens verwachtingen. Bij het koken van het wort werd naar elkaar de helpende hand uitgestoken om overkoken wegens schuimontwikkeling bij o.a. de hoptoevoegingen de kop in te drukken: roeren, blazen en hanteren van de waterspuit! Gelukkig werd er ook tijd gevonden voor Gerards koffie, de middagboterham en een stukje vlaaj.

Ook het afkoelen van alle brouwsels ging voortvarend. Rond 14.30 uur kon worden gepoetst en opgeruimd. Vol verwachting werd ste afspraken gemaakt om over enkele dagen de produkten over te hevelen naar de mandfles, alvast ijverig lege (euro-)flesjes te gaan verzamelen om over enkele weken te kunnen bottelen.

Op onze club-thema-avond van 19 april a.s. zullen deze bieren m.b.v. een proefformulier aan een “meesterkeuring” worden onderworpen. Als de afwerking even voorspoedig verloopt als deze geslaagde brouwdag, wordt de uitreiking van de brouwcertificaten geen probleem.

Dank aan Ray voor de mooie foto’s van vandaag!

Comments are closed.